Less Ads, More Data, More Tools Register for FREE

Pin to quick picksOrsted Regulatory News (0RHE)

Share Price Information for Orsted (0RHE)

London Stock Exchange
Share Price is delayed by 15 minutes
Get Live Data
Share Price: 857.00
Bid: 835.60
Ask: 878.40
Change: 0.00 (0.00%)
Spread: 42.80 (5.12%)
Open: 858.00
High: 858.00
Low: 835.60
Yest. Close: 843.00
0RHE Live PriceLast checked at -
  • This share is an international stock.

Watchlists are a member only feature

Login to your account

RNS Alerts are a premium feature

Login to your account

myTerminal is a premium feature

Login to your account

Don't have an account? Click here to register.

Meddelelse om driftsresultatet (EBITDA) for 2018

Wed, 30th Jan 2019 14:02

Bestyrelsen for Ørsted har i dag i forbindelse med behandlingen af årsrapporten for 2018 godkendt driftsresultatet (EBITDA).

Vi opnåede et rekordhøjt EBITDA på 30,0 mia. kr., en stigning på 33% i forhold til 2017. EBITDA uden nye partnerskabsaftaler steg med 18% til 15,0 mia. kr., hvilket er væsentligt mere, end hvad vi forventede i starten af året samt vores seneste guidance på 13-14 mia. kr. Stigningen i forhold til sidstnævnte skyldtes primært højere modtagne Renewable Certificate Obligation (ROC) recycle værdier, lavere end forventede omkostninger samt bedre end forventet fremdrift på Borkum Riffgrund 2, der har medført en øget indtjening på partnerskabsaftalen og en hurtigere indfasning af produktion.

Årsrapporten vil blive offentliggjort den 31. januar 2019 kl. 8.00.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations Investor Relations Martin Barlebo Daniel Lerup 99 55 95 52 99 55 97 22

Telekonference I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag, den 31. januar 2019, kl. 10.00.

Danmark: 35 44 55 83 Storbritannien: +44 203 194 0544 USA: +1 855 269 2604

Telekonferencen kan følges live på:

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på:

Årsrapporten vil kunne downloades på:

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 6.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktie handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2017 havde selskabet en omsætning på 59,5 mia. kr. (8,0 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil

Login to your account

Don't have an account? Click here to register.